อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานเลขานุการอธิการบดี ชั้น4
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร.053-873022-3