อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

สำนักงานเลขานุการอธิการบดี ชั้น4 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th (สารบรรณกลาง)
โทรศัพท์ 0-5387-3022-3