อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
The president of maejouniversity

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน International Seminar on “Agritourism: A Vision of Sustainability and Innovation” จัดโดย Department of Tourism and Hospitality, College of Arts and Sciences, University of the East -Caloocan, Philippines. ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “The Future of Tourism and Hospitality, Business Model in the New Normal: Opportunity for Resilience and Sustainable Tourism in Thailand” และ “MJU Agrotourism Model”. 

ณ University of the East -Caloocan ประเทศฟิลิปปินส์

ปรับปรุงข้อมูล : 19/9/2566 13:09:32     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 24

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

MJU THANK YOU PRESS PARTY 2023 ม.แม่โจ้ จัดสานสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – สื่อมวลชน
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ - พี่น้องสื่อมวลชน โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งกำลังจะก้าวสู่วาระครบรอบ 90 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 ปัจจุบันมีคณะที่ทำการเรียนการสอนรวม 18 คณะ มีหน่วยงานสนับสนุนระดับสำนัก ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ซึ่งผู้บริหารทุกท่านเกือบทั้งหมดที่ไม่ได้ติดภารกิจก็ได้มาร่วมพบปะและขอบคุณสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะและขอบคุณสื่อมวลชน (MJU Thank You Press Party 2023) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม งานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลประโยชน์แก่ภาคประชาสังคมให้สามารถนำไปต่อยอด ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาโดยตลอด ขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยดี ขอให้ทุกท่านคิดถึงแม่โจ้ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยของประชาชน มหาวิทยาลัยของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับทุกท่านต่อไป” ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะครบรอบวาระ 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจในการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่สำคัญมาอย่างยาวนาน โดยกำหนดให้มีการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ด้วยแนวคิด เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ในวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้จึงได้นำส่วนหนึ่งของงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยไฮไลต์ 9 เรื่อง ได้แก่ * กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ รางวัล "Gold Award" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ผลงานของทีมนักวิจัยหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ * พันธุ์พืชชื่อพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาโดย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ และสาขาพืชผัก ซึ่งได้ถวายงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักและผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมาโดยตลอด ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจได้รับชื่อพระราชทานเป็นพันธุ์พืชใหม่ จำนวน 14 ชนิด * องค์ความรู้ลำไยแม่โจ้ โดย ผศ.พาวิน มะโนชัย “มิสเตอร์ลำไยแม่โจ้” ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไย สู่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอย่างกว้างขวาง * กล้วยไม้รองเท้านารี แม่โจ้ 90 ปี ดอกมีสี เขียว ขาว เหลือง ได้รับเกียรตินิยม ระดับ AM/RHT 83.85 คะแนน จากสมาคมพฤษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาโดย นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร * ปทุมมาแม่โจ้ เพื่อเกษตรกรไทย ปทุมมา3Nแม่โจ้ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สวย โตเร็ว ทนโรค พัฒนาโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร * ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ผืนป่า คุณค่าที่ควรอนุรักษ์ ค้นพบโดย รศ.ดร. แหลมไทย อาษานอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ * ปลาค้อ นักอนุรักษ์บนดอยสูง ค้นพบโดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ * ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากดอกเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร พืชอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยทีมนักวิจัย อพ.สธ.แม่โจ้ * นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ “ซินไบโอติค” และ “แบล็คซิล” พัฒนาโดย Agri Inno Excellent Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมจัดเมนูสุดพิเศษเพื่อสุขภาพ ที่มาจากผลงานนวัตกรรม องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น ได้แก่ลำไยสอดไส้เข้าวเหนียวมูล (ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2) ซูชิปลาทูน่าซาซิมิ (ข้าวหอมแม่โจ้+ปลาทูน่า แม่โจ้-ชุมพร) รวมถึงเมนูจากผลงานวิจัยอีกหลายเมนู ให้สื่อมวลชนได้ชิม และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานต่อไป บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน ประทับใจ มีกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้องสื่อมวลชนและคณะผู้บริหาร พร้อมมอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณ ร่วมกระชับความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวสื่อฯ
29 กันยายน 2566     |      10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีดำเนินการประชุมหารือและเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน แล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีส่วนงานเข้าร่วมพิธีลงนามประกอบด้วย 18 คณะ 3 สำนัก พิจารณาลงนามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดที่ลงนามทุกส่วนงาน จำนวน 36 ตัวชี้วัด 2. ตัวชี้วัดที่ให้ส่วนงานเลือกลงนาม จำนวน 8 ตัวชี้วัด 3. ตัวชี้วัดเฉพาะมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ต้องลงนามจำนวน 4 ตัวชี้วัด โดยได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
28 กันยายน 2566     |      10