อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีดำเนินการประชุมหารือและเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน แล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีส่วนงานเข้าร่วมพิธีลงนามประกอบด้วย 18 คณะ 3 สำนัก พิจารณาลงนามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดที่ลงนามทุกส่วนงาน จำนวน 36 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดที่ให้ส่วนงานเลือกลงนาม จำนวน 8 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดเฉพาะมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ต้องลงนามจำนวน 4 ตัวชี้วัด

โดยได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ปรับปรุงข้อมูล : 28/9/2566 10:34:19     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 34

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะทำงานงานเกษตรแม่โจ้ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจทีมงานของหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมของ "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 24 ธันวาคมนี้
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทำงานงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการจัดงานและให้กำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานเครือข่ายองค์กรต่างๆทั้งนี้งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://90years.mju.ac.th/
7 ธันวาคม 2566     |      13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงจัดงาน "เกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ"
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ร่วมแถลงข่าว "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีวาระครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมต่อยอดเสริมอาชีพ ชมแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร กิจกรรมชม ชิม ช้อป และเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
7 ธันวาคม 2566     |      31