อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คุณธันว์ บุญมา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปสุกร กลุ่มธุรกิจโปรตีน และคณะ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ จำนวน 1,200,000 บาท และสมทบร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 10,000 บาท
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2566 16:03:12     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 108

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนาเรื่อง " สกสว. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจาร์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนา เรื่อง “สกสว. (Site visit) หน่วยงานที่ได้รับกสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ที่นำไปสู่การประเมินศัพยภาพของหน่วยงาน (Past Performance)”
1 มีนาคม 2567     |      23
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทไฮโดรไทยจำกัด
 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ     ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน
29 กุมภาพันธ์ 2567     |      67