อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
คณะทำงานงานเกษตรแม่โจ้ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจทีมงานของหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมของ "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 24 ธันวาคมนี้
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทำงานงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการจัดงานและให้กำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานเครือข่ายองค์กรต่างๆทั้งนี้งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://90years.mju.ac.th/
7 ธันวาคม 2566     |      13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงจัดงาน "เกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ"
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ร่วมแถลงข่าว "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีวาระครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมต่อยอดเสริมอาชีพ ชมแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร กิจกรรมชม ชิม ช้อป และเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
7 ธันวาคม 2566     |      31
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแม่โจ้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน ร่วมแถลงข่าวสร้างการรับรู้แก่คณะสื่อมวลชนและประชาชน มีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานเด่น 9 ไฮไลต์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก และพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกทั้งสัตว์และประมง ได้แก่ การค้นพบปลาค้อแสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติเชื่อมโยงไปสู่เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทย พร้อมมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมทั้ง ชม ชิม ช้อป การแสดงดนตรีของศิลปินรับเชิญ และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษภายในงาน ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2566     |      24
คณะพยาบาลจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ : อาหารและสมุนไพรในการกูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม E101 ชั้น1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ : อาหารและสมุนไพรในการกูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยโครงการกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาวิชาการ การวิจัยสร้างผลงานสู่ระดับสากล และส่งเสริมการบูรณษการศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์ร่วมทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Kenda Crozier Dean of the school of Health Sciences University of East Angia UK บรรยายในหัวข้อ Trends of herbs and food safety management for health in England
27 พฤศจิกายน 2566     |      22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” #ยี่เป็งแม่โจ้
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนป่าบุญศรีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการและมอบรางวัล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานในโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” #ยี่เป็งแม่โจ้โดยโครงการดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งวัฒนธรรมของชาวล้านนา และส่งเสริมความรู้ ทักษะวิชาการ สังคม ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมกาารประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ และประดิษฐ์สร้างสรรค์ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งตลอดงานร่วมสนุกกับซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน บ้านผีสิง กิจกรรมฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ชมหนังกลางแปลงบรรยากาศย้อนยุค อิ่มอร่อยกับอาหารกาดมั่วคัวฮอม
27 พฤศจิกายน 2566     |      55
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ ในการเปิดโครงการส้รางเครือข่ายการมีส่วรร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี แด่ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการส้รางเครือข่ายการมีส่วรร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2566     |      108
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ และสมทบร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คุณธันว์ บุญมา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปสุกร กลุ่มธุรกิจโปรตีน และคณะ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ จำนวน 1,200,000 บาท และสมทบร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 10,000 บาททั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
22 พฤศจิกายน 2566     |      22
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ universitas pendidikan indonesia จัดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566     |      19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ MAGLEAD#3 "แม่โจ้-ชุมพร :การปรับ เปลี่ยน และความท้ายทาย“
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หาดละแมรีสอร์ท รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ MAGLEAD#3 "แม่โจ้-ชุมพร :การปรับ เปลี่ยน และความท้ายทาย“ โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมกันนี้อธิการบดี ได้นำเสนอนโยบายสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไปโครงการ MAGLEAD#3 "แม่โจ้-ชุมพร :การปรับ เปลี่ยน และความท้ายทาย“ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน Well-being แม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและเครือข่ายศิษย์เก่าเข้าร่วม และมีดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ ประธานบริหารบริษัทฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ หาดละแมรีสอร์ท อำเภอละแม จังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตาม การเสนวนาในครั้ง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายวรุณศิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษเข้าร่วม
21 พฤศจิกายน 2566     |      30
ทั้งหมด 6 หน้า