อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนาเรื่อง " สกสว. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจาร์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนา เรื่อง “สกสว. (Site visit) หน่วยงานที่ได้รับกสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ที่นำไปสู่การประเมินศัพยภาพของหน่วยงาน (Past Performance)”
1 มีนาคม 2567     |      23
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทไฮโดรไทยจำกัด
 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ     ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน
29 กุมภาพันธ์ 2567     |      67
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปาฐกถาในงาน Indonesian-Thailand Students Bilateral Meeting 2024 (อินโดนีเซีย) ผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น, (ตามเวลาประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปาฐกถาในงาน Indonesian-Thailand Students Bilateral Meeting 2024 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si. อธิการบดี Universitas Sulawesi Barat สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเมือง การปกครอง การเกษตร และการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป
26 กุมภาพันธ์ 2567     |      54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ จัดขึ้นโดย กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมเชียงใหม่แมริออทโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานวันชาติญี่ปุ่นและฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับในการเข้าร่วมงานดังกล่าวโอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นนี้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในภาคเหนือ ให้แน่นแฟ้นและมั่นคง ยิ่งขึ้นสืบไป ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      73
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับเลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mrs. Ann Y.H. Hsueh เลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าพบและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนี้ ได้หารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ ทุนเรียนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งได้มีการส่งบุคลากรจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาสอนภาษาจีนแมนดารินเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      70
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุม ติดตามการปฎิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง และเปิดร้านจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปี 2567 มีกรอบการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน 2 กรอบ ได้แก่ ด้านสังคมและการศึกษา มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนพื้นที่สูง รองรับการพัฒนาชุมชนสู่อนาคต และด้านนวัตกรรม ได้พัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการอบแห้งพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืช นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องมือเพื่อการเกษตรและแปรรูป การออกแบบระบบและการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โครงการหลวงนอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในโครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิกส์ โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยจากนั้น ไปเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบอาคารคาวบอย แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อขยายช่องทางการกระจายสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตของโครงการหลวง สอดรับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ โดยอยู่ในพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      150
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันที่สอง)
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันที่สอง โดยมีบัณฑิตจากคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ และ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 906 ราย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 58 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 19,009  คน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่หลากหลาย สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างสังคมแห่งเกษตรกรรมที่ทันสมัยและอุดมด้วยปัญญาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่การดูแลสุขภาวะ ที่ดี โดยมีการเกษตร เป็นรากฐาน ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      129
ทั้งหมด 10 หน้า