อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทยอยเข้ารายงานตัวตามขั้นตอน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256-2566 (ครั้งที่ 46)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทยอยเข้ารายงานตัวตามขั้นตอน ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อเตรียมเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256-2566 (ครั้งที่ 46) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,059 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
15 กุมภาพันธ์ 2567     |      86
พิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมศักดิ์ จูฑะพงศ์ธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพิมล รองอธิการบดี , นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน , นายดวงจันทร์ อินทร รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน     ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องไปสร้างประโยชน์แก่ภายในหน่วยงานและสังคม พร้อมทั้งพัฒนา วิจัย ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย์) รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 มกราคม 2567     |      87
ทั้งหมด 1 หน้า